"ประชาชนสุขภาพดี ถ้าคีย์ข้อมูลครบ"


สถานะการรับบริการวันนี้
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566เวลา 10:46:39

 • รวมทั้งสิ้น   ชาย     หญิง   .. ชื่อหน่วยบริการ
 • 789 287 502 1 10920โรงพยาบาลรัตนบุรี
 • 22 12 10 2 03176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ
 • 28 12 16 3 03177โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา
 • 15 9 6 4 03178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ตำบลดอนแรด
 • 17 11 6 5 03179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด
 • 0 6 03180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวทอง
 • 5 2 3 7 03181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง ตำบลหนองบัว
 • 12 6 6 8 03182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน
 • 6 4 2 9 03186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่
 • 12 6 6 10 03182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน
 • 12 6 6 11 03182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน
 • 2 0 2 12 03193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเขียว
 • 2 0 2 13 03193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเขียว
 • 15 7 8 14 03194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา
 • 33 23 10 15 03195 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่าง
 • 17 17 0 16 22836ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอรัตนบุร

สถิติผู้มารับบริการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถิติผู้มารับบริการรายงานเดือน ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบ รพสต

สถิติผู้มารับบริการรายงานเดือน ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบ โรงพยาบาล

จำนวนประชากร
# HOSPCODE HOSPNAME type1 type2 type3 type4 type5 ไม่มีtype1-5 type1+3 รวมtype1-5 Completed Persen Action